Poland: That's entertainment! Poland: That's entertainment!

Poland: That's entertainment!